หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรองได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ประจำเดือนตุลาคม 2563

กปภ.สาขานางรองได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ประจำเดือนตุลาคม 2563

กปภ.สาขานางรองได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ประจำเดือนตุลาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง โดยการนำของ ปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนวโรภาส หัวหน้าหัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามแผนระยะยาวของ กปภ. ในเขตพื้นที่อำเภอนางรอง และอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เลื่อนขึ้นข้างบน