หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนกิจกรรมในประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563

กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนกิจกรรมในประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563

กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนกิจกรรมในประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน 10 โหลและงบประมาณในการฝึกซ้อมและทำการแข่งขันในประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ให้กับบ้านหนองบัวเหนือ ม.12 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน