หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทาเข้าพบหน่วยงานราชการประสานงานการบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่

กปภ.สาขาเลิงนกทาเข้าพบหน่วยงานราชการประสานงานการบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่

กปภ.สาขาเลิงนกทาเข้าพบหน่วยงานราชการประสานงานการบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่

 

นางสาวพรรวินท์  ราษี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้น1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา พร้อมด้วยนายจีรศักดิ์  ตระกูลวงศ์ หัวหน้างานผลิตเข้าพบ นายสวัสดิ์  นาคสุทธิ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร เพื่อประสานงานการบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน