หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กปภ.สาขาละหานทรายร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ""เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณ ม.6 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ปกคลุม มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน โดยประปาได้นำน้ำมาแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการนี้ด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน