หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” เทคแคร์ผู้ใช้น้ำ ณ ชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” เทคแคร์ผู้ใช้น้ำ ณ ชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

        วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นำโดย นางสาวพรรวินท์ ราษี ผู้ช่วยผู้

จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา พร้อมด้วยหัว

หน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมใน "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้าน

หนองสมบูรณ์ หมู่ ๘ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวน้ำประปาจากต้นสายสู่ปลายก๊อก และ

บริการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้านฟรี (ไม่คิดค่าแรง) โดยไม่รวมค่าอุปกรณ์ภายในบ้าน ทั้งนี้ได้เปิดหน่วยบริการรับ

คำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนยื่นคำร้องขอติดตั้งระบบประปาใหม่ จำนวน ๑๔ ราย โดยการจัดกิจกรรมในครั้ง

นี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก และอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน