หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓

กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓

กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓

            นายไพศาล  แก้วคูณ  ผู้จัดการ กปภ.สาขาสตึก  ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พ.ย.๒๕๖๓ โดย กปภ.สาขาสตึก ได้จัดกิจกรรมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ. รวมถึง ของที่ระลึก แก่ผู้มาร่วมงาน  ทั้งนี้  การแข่งขันในครั้งนี้  กปภ.สาขาสตึกได้ร่วมส่ง ทีมเรือยาวเทพมงคล จากอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการที่การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมสนับสนุนประเพณีแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ จุดประสงค์หลัก เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวที่มีสืบต่อมายาวนาน และให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย และประโยชน์โดยอ้อม คือ การปลูกฝังให้รู้ รักษาสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำในชุมชนถิ่นฐานบ้านเกิด

 

เลื่อนขึ้นข้างบน