หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยนายปริชนินทร์  ชมาฤกษ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอย  หมู่ที่   8 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง  จ.ยโสธร   โดยมี นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดงาน

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน