หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ณ หมู่ 8 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลสวาทอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวพรรวินท์ ราษี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้น1) รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำประปา บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปา บริการตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปาภายในบ้านทั้งนี้มีประชาชนยื่นคำร้องของคิดตั้งใหม่ จำนวน 14 ราย

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน