หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่การจัดงาน “มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาสุรินทร์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่การจัดงาน “มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาสุรินทร์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่การจัดงาน “มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการกปภ.สาขาสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการและพนักงานในสังกัดสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปให้บริการแก่จิตอาสาและประชาชนที่มาร่วมทำความสะอาด จำนวน 360 ขวด โดยตั้งจุดให้บริการ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ซึ่ง นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่และโดยรอบสถานที่ของการจัดงาน “มหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 “ โดยจะกำหนดจัดงานในวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2562 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน