หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาสุรินทร์โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาสุรินทร์โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดยนายอำพล สุดนิคม ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ได้มอบหมายให้นายพิชิต ถิ่นมุกดา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ม.1 บ้านเทนมีย์ และ ม.2 บ้านเกรียด ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 19 ราย โดยทีมงานบริการได้สำรวจแนวท่อ ตามเอกสารที่มีผู้มายื่นความประสงค์ขอติดตั้งประปาใหม่และรับบริการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ พร้อมนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่มียื่นคำร้องฯอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการตามโครงการเติมใจให้กันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1/2563 ถือเป็นการให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อยื่นคำร้อง สร้างความประทับใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน