หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียในเวลากลางคืนตามแผนดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563

กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียในเวลากลางคืนตามแผนดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563

กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียในเวลากลางคืนตามแผนดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563

            กปภ.สาขามุกดาหาร นำโดย  นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ และ หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.8 นำโดย นายวรพจน์  เฮ็งเส็ง ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และทีมงานน้ำสูญเสีย จัดกิจกรรมลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียในเวลากลางคืนตามแผนดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2563 โดยลงพื้นที่ ค้นหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ DMA ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่แตกรั่วอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลดีในด้านแรงดันน้ำต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน