หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

กปภ.ข.๘ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

กปภ.ข.๘ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายจีระศักดิ์  เงยวิตร ผอ.กปภ.ข.๘  มอบหมายให้ นายคมสันต์  บุญเอี่ยม ผอ.กรค. พร้อมด้วย หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เเละถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ  หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน