หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เเละถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่แต่ละพื้นที่จัดขึ้น ณ  ที่ว่าการอำเภอ หรือ ศาลากลางจังหวัด

 

เลื่อนขึ้นข้างบน