หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายไพศาล แก้วคูณ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.รักษาการในตำแหน่ง ผจก.กปภ.สาขาสตึก พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ณ บริเวณ รอบอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาสตึก เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน