หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ปี 2563

กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ปี 2563

กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2 ปี 2563

กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดยนายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563 (กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563)  ณ ชุมชนหมอกวน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อลงพื้นที่ ให้บริการเชิงรุกด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ กปภ.ลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรื่อนโดยไม่คิดค่าแรง และให้คำแนะนำการใช้ Mobile Application : PWA ๑๖๖๒ และ PWA Line Official : @pwathailand และประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดให้ในการอุปโภคบริโภค

 

เลื่อนขึ้นข้างบน