หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทราย ใช้มาตรการป้องกันและ รับมือ ไวรัสโคโรน่า COVID-19

กปภ.สาขาละหานทราย ใช้มาตรการป้องกันและ รับมือ ไวรัสโคโรน่า COVID-19

กปภ.สาขาละหานทราย ใช้มาตรการป้องกันและ รับมือ ไวรัสโคโรน่า COVID-19

กปภ.สาขาละหานทราย ใช้มาตรการป้องกันและ รับมือ "ไวรัสโคโรน่า" COVID-19 ในสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย  โดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการ กปภ.สาขาละหานทราย มอบหมายงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ ได้ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียม เจลล้างมือ อ่างล้างมือ ให้กับผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ ภายใน สำนักงาน กปภ.สาขาละหานทราย และกำชับให้พนักงานทุกคนต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน"ไวรัสโคโรน่า" COVID-19 ในสถานที่ทุกคน.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน