หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด COVID-19

กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด COVID-19

กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด COVID-19

      นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาชนะชัย พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงาน โดยเฉพาะจุดให้บริการลูกค้า และจุดเสี่ยงที่จะสะสมเชื้อโรค พร้อมจัดทำจุดสำหรับล้างมือ จุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้ลูกค้า รวมไปถึงจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ และป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและลูกค้าของ กปภ.สาขามหาชนะชัย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน