หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคปฏิทินเก่าจากผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปโครงการ Help Keeper คนจิตอาสา

กปภ.สาขาสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคปฏิทินเก่าจากผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปโครงการ Help Keeper คนจิตอาสา

กปภ.สาขาสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคปฏิทินเก่าจากผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปโครงการ Help Keeper คนจิตอาสา

กปภ.สาขาสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคปฏิทินเก่าจากผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไป เพื่อรวบรวมส่งเข้าร่วมโครงการ Help Keeper คนจิตอาสา สำหรับนำไปส่งต่อเพื่อผลิตหนังสืออักษรเบลสำหรับคนพิการ ทำสื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีผู้ใช้น้ำนำปฏิทินเก่่ามาส่งมอบให้ กปภ.สาขาสุรินทร์ อย่างมากมาย เพื่อเป็นตัวแทนส่งต่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน