หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันลดการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กปภ.สาขาละหานทรายเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันลดการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กปภ.สาขาละหานทรายเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันลดการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันลดการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการอยู่บ้าน งดออกไปในที่แออัด ตามมาตรการ "ต่างคนต่างอยู่ หรือ Social distancing" ทั้งนี้ ลูกค้าของกปภ.สามารถติดต่อทำธุรกรมรทางช่องทางออนไลน์ต่างๆได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 หรือ 044-649020.....แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้ว

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน