หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 กปภ.สาขาสตึก  ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

                             กปภ.สาขาสตึก  ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสตึก พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด กปภ.สาขาสตึกได้จัดเตรียมจุดสำหรับล้างมือ จุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้ลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ซึ่งทางกปภ.ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน