หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้พนักงานสายงานผลิต ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563  (ครั้งที่3/2563)เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล  และตรวจสอบระบบผลิตน้ำ  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยโสธร  ให้สามารถดูแลกิจการประปาได้อย่างถูกลักษณะ ณ ชุมชนบ้านเทพเจริญ-สามแยกภูกอย ตำบลไทยเจริญ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร (สระน้ำภูหินกองและอ่างเก็บน้ำห้วยบง) 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน