หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีรับโอนกิจการประปาท้องถิ่นจากเทศบาลตำบลบึงเจริญ

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีรับโอนกิจการประปาท้องถิ่นจากเทศบาลตำบลบึงเจริญ

กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีรับโอนกิจการประปาท้องถิ่นจากเทศบาลตำบลบึงเจริญ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563  นำโดย นางกนกอร รัตนนุกรม ผอ.กองบริหารทั่วไป  นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร  กปภ.สาขาละหานทราย หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน  ได้ร่วมพิธีรับโอนกิจการประปาท้องถิ่นจากเทศบาลตำบลบึงเจริญ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ - รับมอบทรัพย์สินร่วมกัน ของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ม.5 บ้านหนองปรือ ให้อยุ่ในความดูแลรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน