หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้พื้นที่กองทัพบกก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำบริการประชาชนในพื้นที่

มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ร่วมกับ กปภ.ข.๘  ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้พื้นที่กองทัพบกก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำบริการประชาชนในพื้นที่

มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ร่วมกับ กปภ.ข.๘  ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้พื้นที่กองทัพบกก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำบริการประชาชนในพื้นที่

             เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ในนามตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับ พลตรีสรชัช สุทธิสนธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ในนามตัวแทนของกองทัพบก   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้พื้นที่กองทัพบก  ในพื้นที่บริเวณ ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ภายในพื้นที่ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  โดยการให้ความอนุเคราะห์ที่ดินของกองทัพบกในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำในการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้น ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ทั้งนี้ เป็นการแสดงถึงการร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐเพื่อให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน