หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหารร่วมสมทบทุนเติมสิ่งของในตู้ปันสุขหน้าสำนักงาน และพื้นที่หน่วยบริการ

กปภ.สาขามุกดาหารร่วมสมทบทุนเติมสิ่งของในตู้ปันสุขหน้าสำนักงาน และพื้นที่หน่วยบริการ

กปภ.สาขามุกดาหารร่วมสมทบทุนเติมสิ่งของในตู้ปันสุขหน้าสำนักงาน และพื้นที่หน่วยบริการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำโดยนายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผจก.กปภ.สาขามุกดาหารพร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสมทบทุนเติมสิ่งของใน”ตู้ปันสุข" เพื่อแบ่งปันของใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มให้ผู้ใช้น้ำที่เดินทางมาใช้บริการที่ กปภ.สาขามุกดาหารเพื่อช่วยเหลือในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงในพื้นที่อำเภอที่เป็นหน่วยบริการ กปภ.สาขามุกดาหาร โดยนายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร มอบหมายให้ นางศรัญญา ศรพรม หัวหน้างานอำนวยการ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ใน”ตู้ปันสุข”ของที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

เลื่อนขึ้นข้างบน