หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดย นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี ผู้จัดการ กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบหมายให้ นายวีระ  ดาวเรือง หัวหน้างานผลิต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และในเวลา 13.30 น.  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง ฤดูกาลส่งน้ำฤดูฝนปี 2563 ในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน