หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มสนับสนุนเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มสนับสนุนเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มสนับสนุนเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบหมายให้ นายเสกสรร เผ่าภูรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ และพนักงาน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปที่เข้าเที่ยวชมงาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษระหว่างวันที่  26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2563

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน