หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกับ อบต.คอโคประชุมเพื่อชี้แจงรายระเอียดโครงการขุดลอกสระน้ำดิบในพื้นที่

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกับ อบต.คอโคประชุมเพื่อชี้แจงรายระเอียดโครงการขุดลอกสระน้ำดิบในพื้นที่

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกับ อบต.คอโคประชุมเพื่อชี้แจงรายระเอียดโครงการขุดลอกสระน้ำดิบในพื้นที่

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ  กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายพิชิต ถิ่นมุกดา ผู้ช่วยผู้จัดการและนายพันศักดิ์ สุทธิสำฤทธิ์ หัวหน้างานบริการฯ  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ จัดให้มีการประชุมสภา อบต.คอโคขึ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.คอโค ในวาระการประชุม ได้เชิญตัวแทนจาก กปภ.สาขาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายระเอียดโครงการขุดลอกสระน้ำดิบ จำนวน 3 โครงการ  ซึ่งการร่วมประชุมดังกล่าวในฐานะที่ กปภ.นำงบประมาณสนับสนุนการขุดลอกสระน้ำดิบในพื้นที่ อบต.คอโค เพื่อชี้แจงรายละเอียดแก่สมาชิกสภาอบต.พิจารณาเห็นชอบต่อไป

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน