หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมที่นี่องค์กรโปร่งใสและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2563

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมที่นี่องค์กรโปร่งใสและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2563

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมที่นี่องค์กรโปร่งใสและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดยนายภักดิ์พงษ์  ใจภักดี ผจก.กปภ.สาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 โดยได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต "องค์กรโปร่งใส"เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน