หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ. กปภข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร

กรจ. กปภข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร

กองระบบจำหน่าย กปภข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563 งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ ร่วมกับกปภ.สาขามุกดาหาร ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย เพื่อให้น้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบาย ผอ.กปภ.ข8  โดยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ ควบคุมการจ่ายน้ำให้มีแรงดันน้ำที่เหมาะสม ดำเนินการ Step Test และตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขามุกดาหาร ทั้งนี้ การจัดการลดน้ำสูญเสียเป็นการบริหารจัดการน้ำประปาให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่า รวมไปถึงสามารถจำหน่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน