หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

            การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมตรวจร่างกายในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกร จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการดำเนินงานตรวจร่างกายซึ่งจะส่งผลพนักงานผู้เข้ารับการตรวจร่างกายทุกท่านได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมรับคำแนะนำในการดูแลร่างกายทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานอันจะส่งผลต่อการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่ไปกับพลานามัยที่สมบูรณ์อีกด้วย

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน