หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรองออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขานางรองออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขานางรองออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง โดยการนำของ ปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนวโรภาส หัวหน้าหัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามแผนระยะยาวของ กปภ. สาขานางรอง เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เลื่อนขึ้นข้างบน