หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษและ กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 จัดโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย กปภ.ข.8

กปภ.สาขาศรีสะเกษและ กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 จัดโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย กปภ.ข.8

กปภ.สาขาศรีสะเกษและ กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 จัดโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย กปภ.ข.8

 

กปภ.สาขาศรีสะเกษและ กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 (สาขาโซน จ.ศรีสะเกษ และใกล้เคียง) และ กปภ.ข.8 ร่วมจัดกิจกรรม และ กปภ.สาขาใกล้เคียง ลงพื้นที่สำรวจหาร่วมช่วยวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนวิธีทำงาน สร้างความร่วมมือ พร้อม สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ "โครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย กปภ.ข.8" และเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องแรงดันน้ำ อันเป็นการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน