หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรองดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามแผนงานนโยบายโครงการจัดการน้ำสะอาด กรกฎาคม 2563

กปภ.สาขานางรองดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามแผนงานนโยบายโครงการจัดการน้ำสะอาด กรกฎาคม 2563

กปภ.สาขานางรองดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามแผนงานนโยบายโครงการจัดการน้ำสะอาด กรกฎาคม 2563

กปภ.สาขานางรอง นำโดย นายปฏิเวธ จันทร์หอม มอบหมายให้ นายชัชวาฬ ใจช่วง หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานดำเนินการล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขานางรอง ตามแผนงานนโยบายโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP (Water Safety Plan) เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดี สร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดได้มาตราฐาน ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการน้ำประปา กปภ.สาขานางรอง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน