หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๒๕๖๓

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๒๕๖๓

กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๒๕๖๓

นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๘ ตามลำดับพิธีดังนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะ แล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากนั้นประธานในพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  พร้อมกันนั้นประธานในพิธี  พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา จากนั้น คณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นอันเสร็จพิธี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน