หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิรับการตรวจประเมิน โครงการ Water Is Life

กปภ.สาขาศีขรภูมิรับการตรวจประเมิน โครงการ Water Is Life

กปภ.สาขาศีขรภูมิรับการตรวจประเมิน โครงการ Water Is Life

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Water Is Life คณะผู้แทนสาธารณสุขภาค 9 นครราชสีมา และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ เข้าร่วมการตรวจประเมิน โครงการ Water Is Life ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน