หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  28 กรกฎาคม 2563

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  28 กรกฎาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม โดย นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด รวมจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมพิธี ลงถวายเครื่องราชสักการะ และพีธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร 5 ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

เลื่อนขึ้นข้างบน