หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร ประชุม จัดกิจกรรมภาคีเครื่อข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ศูนย์เครื่อข่ายที่ 2

กปภ.สาขามุกดาหาร ประชุม จัดกิจกรรมภาคีเครื่อข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ศูนย์เครื่อข่ายที่ 2

กปภ.สาขามุกดาหาร ประชุม จัดกิจกรรมภาคีเครื่อข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ศูนย์เครื่อข่ายที่ 2

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร โดยนายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการการประปาสาขามุกดาหาร พร้อมทั้งหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ศูนย์เครื่อข่ายที่ 2 “เข้าร่วมประชุม จัดกิจกรรมภาคีเครื่อข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ศูนย์เครื่อข่ายที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารเพื่อบริหารจัดการท่อแตกท่อรั่ว และปัญหาพื้นที่น้ำสูญเสีย โดย แบ่งกลุ่ม เดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว ทำ Step Test DMA 602 (มูลนิธิฯ) DMA 04(กม.0) เดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่ในพื้นที่ DMA 602 (มูลนิธิฯ) DMA 04(กม.0) สรุปผลจุดท่อแตกรั่วที่หาพบ เพื่อแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน