หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญเข้ารับการตรวจหาสารเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

กปภ.สาขาอำนาจเจริญเข้ารับการตรวจหาสารเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

กปภ.สาขาอำนาจเจริญเข้ารับการตรวจหาสารเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสภานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานสามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แกตนเองและสถานประกอบการ อันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กปภ.สาขาอำนาจเจริญจึงได้ส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการตรวจหาสารเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจในครั้งนี้ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน