หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2563 บริเวณตลาดหน่วยบริการพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นำโดยนายไพศาล แก้วคูณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก  พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อไป 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน