หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ภายใต้โครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2563” ณ บ้านโพนค้อ หมู่ 2 ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงในการให้บริการ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบภายในบ้าน ทั้งนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำ กับ กปภ.สาขาศรีสะเกษอีกด้วย

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน