หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าและป้องกันป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำห้วยสีโท เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเป็นการให้ร่มเงาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

 

เลื่อนขึ้นข้างบน