หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ร่วมบริจาคเงินถวายสมทบสร้างกุฏิ วัดป่าพุทธโพธิญาณ

ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ร่วมบริจาคเงินถวายสมทบสร้างกุฏิ วัดป่าพุทธโพธิญาณ

          นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต๘  และ นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานในสังกัด ร่วมถวายเงินสร้างกุฏิสงฆ์ วัดป่าพุทธโพธิญาณ  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อถวายสมทบสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธโพธิญาณ  บ้านโนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อให้ผู้บิหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญในช่วงเข้าพรรษา   โดยวัดป่าพุทธโพธิญาณ เป็นสาขาของวัดหนองป่าพง เป็นสถานที่สำหรับเจริญวิปัสนาและปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการร่วมทำนุบำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

เลื่อนขึ้นข้างบน