หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. ๘ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตามแผน DSM ของ กปภ.ปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งนอกจากจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำและตรวจสอบระบบการใช้น้ำภายในแล้ว ยังได้มีการลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจาก กปภ.ให้แก่คณะผู้บริหาร บุลากรทางการศึกษา และ นักศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน