หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ว จ.บุรีรัมย์

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ว จ.บุรีรัมย์

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เป็นประธานในการประชุม "การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตเมืองบุรีรัมย์" ร่วมกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยมี นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8 พร้อมด้วยผู้จัดการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ และพนักงานในสังกัด ตลอดจนนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสนามช้างอารีนา ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อบูรณาการร่วมกันกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและวางแผนการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตเมือง ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่มีปริมาณน้อยและภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ปกติค่อนข้างมาก จากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาใน “โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำเพื่อรองรับน้ำจากเขากระโดง” เพื่อส่งต่อน้ำดิบให้ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ หรือ Mobile Plant ซึ่งกำลังจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปในอนาคต ณ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของ จ.บุรีรัมย์ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

เลื่อนขึ้นข้างบน