หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาละหานทราย เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาละหานทราย เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ผอ.กปภ.ข.๘ลงพื้นที่ กปภ.สาขาละหานทราย เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ และคณะ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน  พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  รวมถึงการตรวจพื้นที่หน่วยบริการบ้านกรวด  นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ของพนักงาน กปภ.สาขาละหานทราย ซึ่ง ผอ.กปภ.ข.๘ ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้พนักงานทุกท่านพร้อมก้าวสู่เป้าหมายขององค์กรที่พร้อมจะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน