หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย นำโดย นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย หัวหน้างานผลิตและพนักงาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับที่ว่าการอำเภอละหานทราย ร่วมแจกในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ หอประชุมอำเภอละหานทราย .

 

เลื่อนขึ้นข้างบน