หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา.ในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องใกปภ.สาขา.ในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

กปภ.สาขา.ในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องใกปภ.สาขา.ในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

กปภ.สาขา.ในสังกัด กปภ.ข.8 ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำโดย  นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร มอบหมายให้ นางศรัญญา ศรพรม หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส”วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ”เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ภายใต้การบริหารงานโดยนายณัฐพงษ์  บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย มอบหมายให้นายสว่าง วรวสุวัส หัวหน้า ๘ งานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระ พรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดย นายภักดิ์พงษ์  ใจภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ ลานอเนกประสงค์เวทีรวมใจ เทศบาลศีขรภูมิ ในเวลา 07.00 น.  และในเวลาต่อมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ  เวลา 09.30 -12.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา  ณ สวนสาธารณหนองหาร ต.ระแงง และเวลา 18.00 น.ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ ในวันที่ 12  สิงหาคม 2563 

กปภ.สาขาสตึก นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ ผจก.กปภ.สาขาสตึกพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และช่วงเย็นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ

การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​สังขะ โดย​ นางสาวธิติมา วาพันสุผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ​ พร้อมพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสังขะ โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอสังขะ เป็นประธานในพิธีหลังจากเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑- สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก" ณ วัดดาราธิวาสหมู่ที่ ๑๖  ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ต่อจากนั้นช่วงเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น.  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสังขะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ โดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563 และเวลา 17.00 น. ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมพญานครินทร์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 

เลื่อนขึ้นข้างบน