หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day สะสาง สะอาด สุขลักษณะและเสริมสร้างนิสัย

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day สะสาง สะอาด สุขลักษณะและเสริมสร้างนิสัย

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day สะสาง สะอาด สุขลักษณะและเสริมสร้างนิสัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายนำโดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานในกิจกรรม 5 ส. “สะสาง สะอาด สุขลักษณะและเสริมสร้างนิสัย” โดยร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงาน สถานที่จอดรถ จุดให้บริการลูกค้าและอาคารคลังพัสดุ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวกและปลอดภัยต่อการทำงาน สร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ อีกด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน