หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3/2563 ในพื้นที่ชุมชนบุ่งพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงวัดสระเกษ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยได้ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ สอบถามปัญหาการใช้น้ำ ความพึงพอใจในการใช้บริการ และสำรวจความต้องการของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงได้สำรวจหาท่อแตก-รั่ว และดำเนินการซ่อมแซม เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย  พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เป็นของที่ระลึกอีกด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน