หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขามุกดาหาร เดือนสิงหาคม 2563

ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขามุกดาหาร เดือนสิงหาคม 2563

ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขามุกดาหาร เดือนสิงหาคม 2563

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการเขต 8 ลงพื้นที่ กปภ.สาขามุกดาหาร ติดตามผลการดำเนินงาน สอบถามอุปสรรคและปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมแนะนำแนวทางทิศทางการบริหารมุมมองของผู้บริหารระดับสูง พร้อมยังลงดูพื้นที่สร้างโรงกรองแห่งใหม่บริเวณห้วยคันแทใหญ่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

เลื่อนขึ้นข้างบน